fredag 28. november 2014

Motivasjon


Motivasjon er viktig for alle som har mål, drømmer og visjoner. Enten det gjelder øving, spillejobber, prestasjoner eller nettverk. Men hva er det som skaper motivasjon?

Sitat
"Either I will find a way, or I will make one".
Phillip Sidney

Uannsett hvordan det står til med motivasjonen handler det i veldig stor grad om hvordan du forstår din situasjon, føler det og blir tatt hånd om av deg selv og andre. All slik tolkning og forståelse kalles for persepsjon.

Din persepsjon er avgjørende for hvordan du opplever verden rundt deg.

Oppmerksomhet
Mange syn at oppmerksomhet er viktig. Bli sett på scena og gjenkjent for noe en har gjort. Men oppmerksomhet er også en viktig indre motor for din motivasjon. Se denne filmen og tenk over hva oppmerksmhet kan være for deg:Kanskje motivasjon er nært knyttet til overskudd? Og kan overskudd måles i oppmerksomhet på verden rundt deg?

En ting er sikkert: Når du er motivert tenker du ikke på det.

Teori
Humanistene ser på mennesket som noe annet enn dyr. Vi er sosiale og ønsker å være aktive. Vi ønsker å prestere, beherske, løse oppgaver, forstå sammenhenger, samt å være til nytte for andre.

Marslow lagde en modell for menneskets grunnleggende behov:Alle disse behovene er tilsted - i større eller mindre grad. Noen er tatt vare på av omgivelsene, samfunnet eller relasjonene vi er i. Andre må vi stå for selv. Dette varierer fra person til person og i ulike situasjoner. Hvor er du? Hvem sørger for at dine behov er ivaretatt. Du? Andre? Miljø? Kultur? Samfunn?

Vygotsky er en russisk psykolog som beskrev det sosiale perspektivet for motivasjon. Han sa at motivasjon har en sammenheng med forventningene som er bygget seg opp og at disse må sees i en sammenheng (kontekst). Det vil si at det sosiale samspillet, kulturen, alder og samfunnet påvirker din opplevelse av motivasjon.

"Man skal rose innsats - heller enn evne"; sier Carol D. Dweck. Det betyr at resultatet i seg selv ikke er så interessant, men hvor mye du har jobbet for å oppnå resultatet. har du rett og slett fortjent resultatet? Er du flink til å rose din innsats? Eller håper du på suksess gjennom andre?

Speilingsteori og videre
Geeorge Herbert Mead kom frem til at vi mennesker er sosiale og speiler oss selv i tilbakemeldinger og respons fra andre. Dette kalles for speilingsteorien og brukes av mange, men den har en stor svakhet.

Den blir veldig selranaskende og dine verdier og holdninger blir også vurdert opp mot andres - noe du ikke vet nok om.

Filosofen Matin Buber kom opp med en teori hvor han ser på to ulike perpspektiver. De virklig god møtene i menneskets liv hander om Jeg-Du-perspektivet. De mindre viktige møte kaller han for Jeg-Det-perspektiv. I de viktige møtene skapes noe større og viktigere enn de som er med i møtet. Det skapes noe mellom oss. Buber kaller det gud, men mange tolkere etter han kaller dette for kunst, kjærlighet, takknemlighet osv. Vi kan kalle dette for et Vi-perspektiv.

Overført til praksis betyr dette at vi søker etter musikken som et VI-perpspektiv i møte med de andre musikerne. Når vi i bandet møter publikum skaper vi et VI-perpektiv mellom sal og scene. Osv.

Løsning
Jeg vil derfor hevde at det viktigste med motivasjon ikke er resultatet, men persepsjonen av møtet. Motivasjonen er en gevinst.

  • Du må unne andre suksess. Når du gjør det er det også lettere å samarbeide med andre slagverkere.
  • Åpenhet omkring egen refleksjon er også sentralt. Dele med andre om hvoran du ser på en posisjon og hva du faktisk gjør. 
  • Utholdenhet. Din selvkontroll til å stå i det. Holde ut. Skape rutiner. Vite hvor dine svake og sterke sider er. Gjøre konkrete valg i forhold til det du VET om dine ferdigheter på instrumentet. 
Tips
Let etter forbilder inne andre felt enn der du selv jobber. Motivasjon er universalt, men dine løsninger - på ditt felt - bør være dine. Derfor kan inspirasjon hentes gjennom overføring fra andre fagfelt.

Petter Northug ser på fotballfilmer før konkurranser. Winston Churchill leste dikt i vanskelige stunder.

Hva gjør du?

Motivation Grid er en videokanal på YouTube som seter sammen filmer for å nettopp inspirere og motivere oss til å se hva som skal til. Sjekk om ikke noe av dette snakker til deg.Les mer
Neste område er - 10 områder.