fredag 28. november 2014

Motivasjon


Motivasjon er viktig for alle som har mål, drømmer og visjoner. Enten det gjelder øving, spillejobber, prestasjoner eller nettverk. Men hva er det som skaper motivasjon?

Sitat
"Either I will find a way, or I will make one".
Phillip Sidney

Uannsett hvordan det står til med motivasjonen handler det i veldig stor grad om hvordan du forstår din situasjon, føler det og blir tatt hånd om av deg selv og andre. All slik tolkning og forståelse kalles for persepsjon.

Integritet


Når du kjenner din identitet og blir truet skal din integritet tre frem og beskytte deg. Ingen skal fortelle deg hvordan du skal spille trommer dersom du er overbevist om noe annet. men du skal også være ydmyk. For skjult i integriteten kan det også ligge frykt og mangelfull innsikt.  

Sitat: 
“I am not bound to win, but I am bound to be true. I am not bound to succeed, but I am bound to live up to what light I have.” 
― Abraham Lincoln


Identitet


I kjernen av alle mennesker er noe unikt. noe som hver og en har og som ingen andre kan ha. Det er dette unike vi er ute etter å bevisstgjøre. Slik at du kan bli den unike trommeslageren som bar du kan være.

Sitat: 
"Everything you’re looking for lies behind the mask you wear." 
- Stephen C. Paul

Forståelse

Forståelse av situasjoner og jobbrelaterte hendelser er noe som kommer med årene. Det handler både om rutine, erfaring og modning, men for mange er dette en taus kunnskap. Noe som ikke er lært, men erfart. Man kan væe klok, men hva skyldes det at du forstår?

Sitat:
"The price of greatness is responsibility."
- Sir Winston Churchill

Musikalitet


Musikalietet er en av de to faktorer på den ytre sirkel.

Hva skal man si her da?

Les mer
Ytre sirkels tema - indre sirkel.

Kontekst


I hvilken sammenheng er det dere skal fremføre musikken? Hvem skal høre på? Hva er anledningen? Hvordan er akustikken i lokalet?

Sitat
"No word is absolutely wrong or dirty or insulting. It all depends upon context and intention".Janet Jackson

Samspill

Samspillet i musikken er selvsagt viktigst, men det er mange samspill som trommeslageren blir del av. Samspillet mellom deg og musikren når dere ikke spiller. Deg og repertoaret. Hvor godt kjenner du sjangeren eller stilarten? Hva med samspillet mellom bandet og publikum?

Sitat
"The strength of the team is each individual member. The strength of each member is the team." 
Phil Jackson