fredag 28. november 2014

Forståelse

Forståelse av situasjoner og jobbrelaterte hendelser er noe som kommer med årene. Det handler både om rutine, erfaring og modning, men for mange er dette en taus kunnskap. Noe som ikke er lært, men erfart. Man kan væe klok, men hva skyldes det at du forstår?

Sitat:
"The price of greatness is responsibility."
- Sir Winston ChurchillKERK-modellen
Cathrine Filstad har skrevet boken "Fra kunnskap til kompetanse". Her tar hun for seg ledelsesperspektivet i organissjoner og tar til ordet for kunnskap som en drivende motor i endring av organisasjoner.

Jeg hadde behov for å lage en enkel fremstilling av dette og landet på følgende modell: KERK-modellen.

Her forklarer jeg ganske enkelt hvordan vi kan bygge kompetanse:
  • Kunnskap
  • Erfaring
  • Refleksjon
  • Kompetanse  


Les mer
Ytre sirkels tema - musikalitet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar