fredag 28. november 2014

Den indre sirkel


I modellens indre sirkel vil jeg plassere verdier og holdninger. Trygghet, kreativitet, struktur, humor, selvsikkerhet osv.Alle disse verdier og holdninger med på å skape den du er.

Noen er dette bevisst. Andre er det ubevisst. Uannsett skaper det din og min identitet.

Siden vårt trommespill er uomtvisterlig knyttet til oss som personer og emnnesker vil dette også prege vårt trommespill. Vi spiller som vi er - bevisst eller ubevisst.

Som min gode venn Tor Berntsen så treffende sier:
Det du er bevisst kan du gjøre noe med. Det du ikke er bevisst gjør noe med deg.

Enten dette er bevisste eller ubevisste kvaliteter beskyttes de gjennom dine handlinger. Denne beskyttelsen kaller jeg for Integritet.

Det er altså et tett samspill mellom din identitet og integritet.

Les mer
Neste område er - identitet.