fredag 28. november 2014

Identitet


I kjernen av alle mennesker er noe unikt. noe som hver og en har og som ingen andre kan ha. Det er dette unike vi er ute etter å bevisstgjøre. Slik at du kan bli den unike trommeslageren som bar du kan være.

Sitat: 
"Everything you’re looking for lies behind the mask you wear." 
- Stephen C. Paul


Personlig identitet er det som gjør deg til den unike personen du er, og som skiller deg fra andre mennesker. Utseende, holdninger, kunnskaper, smak, kropp osv. Alt dette er med på å utgjøre din personlige identitet.
Samtidig er mennesket en del av et større fellesskap. Vi kan inngå i forskjellige grupper og band som har sin egen sosiale identitet. Vi er også en del av geografiske, sosiale og kulturelle fellesskap, som bosted, interesser, aktiviteter, politikk osv. Disse to identitetene er avhengige av hverandre og utfyller hverandre, og det er viktig å se dem i sammenheng
Som trommeslager skal du også skille mellom den du er og den andre vil du skal være. Det er utfordrende. For å klare det må du bli bevisst dine verdier og holdninger. Også må du beskytte disse verdiene og holdningene. Derfor er også integritet med i den indre sirkel.
Les mer
Neste område er - integritet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar