fredag 28. november 2014

10 områder


Det er mange flinke slagverkere som har både identitet og musikalitet. De kan ha motivasjon og forståelse, men hva består egentlig disse ferdighetene av? Hvordan ble det slik? Kan alle lære det?

Jeg jobber som høyskolelektor og tenker at vår insitusjon (Westerdals ACT) skal bidra med kunnskap, erfaring, refleksjon og skape kompetanse hos trommeslagerne.

Det er nemlig en avstand mellom indre- og ytre sirkel. Vi akn si det er et tomrom som kan fylles med noe. Jeg har derfor jobbet med å finne ut hva som skal fylle denne avstanden mellom indre og ytre sirkel.

Det er blitt 10 områder.


På denne nettsiden skal jeg ikke ta opp alt, men skrape litt på overflaten av HVA som bør skjule seg under overflaten på de 10 områdene. Jeg har valgt ut tre tema for hvert område og presenterer litt ulikt materiale for å sette deg igang med å reflekstere over hva dette kan innebære for deg og ditt trommespill.

Les mer
Første stopp på reisen - sound.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar