fredag 28. november 2014

Historie


Trommesettet er et ganske ungt instrument. Det fant sin form - slik vi kjenner det i dag - ca. 1935. Det var flere gode grunner til dette, men de viktigste var teknologi som gjorde det mulig å konstruere hihatstativ og basstrommepedal.

Sitat: 
“Study the past if you would define the future.” 
― Confucius


Tre tema:
  • Sosialantropologi
  • Geografi
  • Teknologi
Sosialantropologi
Rytmer, perkusjonsinstrumenter og trommeslagere har hatt sine ulike posisjon opp igjennom historie. Trommene har hatt sin funksjon i afrikas jungel, på eksotiske øyer i stillehavet, kloster i Himalaya eller i samenes religøse ritualer.

Trommer har alltid vært et kulturinstrument. Teknologi har drevet utviklingen og trommeslagere har til alle tider funnet nye måter å konstruere instrumenter, eller ny musikk å spille sammen. For å forstå denne utviklingen vil jeg trekke frem sosialantropologiens hovedtese:

“Kunsten å forstå en annen kultur - på denne kulturens egne premisser”.  

Som trommeslager må du og jeg prøve å forstå den tiden og den kulturen hvor det skjedde. Vi må forstå musikk og tromming på den aktuelle kulturens egne premisser.

En av de artistene som fikk stor betydning for de svartes rolle i USA var slagverker Chick Webb. Han var "dansernes" trommeslager og de svakes forsvarer. Hans egen stjernestaus ble brukt til å fremme andre svarte. Du kan lese mer om hans karriere på dette interaktive bildet:Geografi
Trommesettet har tradisjonelt vært et instrument som har prøvd å erstatte hva mange perkusjonsister spiller og gjøre det mulig for en mann å spille flere stemmer. Mambo, bossa og samba er ikke trommesettrytmer. Det er ensemblerytmer som tradisjonelt blir spilt av mange perkusjonister.

Trommesettet gjorde det mulig for en slagverere å simulere rytmer spilt av mange slagverkere.

Disse forskjellige rytmene har sitt geografiske hjemsted. Jeg har derfor lagd en liten presentasjon som viser hvor noen av de latinamerikanske rytmene har sitt opphav.Teknologi
For at trommesette skulle få den utfomingen vi kjenner i dag var vi avhengige av teknologi. Hihat har tidligere vært lowhat, men stativutviklingen hos Ludwig førte til at hihat så sitt lys rundt 1910.

Den amerikanske slagverkeren Daniel Glas har samlet all denne infomasjone og sett på hvordan trommene ble utviklet gjennom 100 år.

På denne resien i tid oppager Daniel Glas at trommene reflekterer det amerikanske samfunnets egen utvikling fra slutten av 1800-tallet og frem til midten av 1900-tallet.

Du kan lese alt om dette og se filmer her.

Les mer
Neste område er - profesjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar